Sistemul TVA la încasare devine opțional începând cu data de 1 ianuarie 2014, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/ 2013.

Sistemul care se aplică de la 1 ianuarie 2013, presupune că exigibilitatea taxei intervine la momentul încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate sau, în cazul facturilor neîncasate, în cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturilor.

Conform prevederilor anterioare ale Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2013 două categorii de contribuabili aplicau obligatoriu acest sistem de TVA — persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și persoanele impozabile, cu sediul activității economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul unui an calendaristic.

Prin OUG 111/2013 se instituie opțiunea privind aplicarea sistemului TVA la încasare pentru persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

Potrivit site-ului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare vor proceda astfel — pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, fără depunerea vreunei notificări, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consideră că au optat pentru continuarea aplicării sistemului; pot solicita oricând în cursul anului 2014 să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente, chiar dacă sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare (Această prevedere nu se aplică în situația persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului 2014 și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate să aplice sistemul respectiv cel puțin până la finele anului 2014, cu excepția cazului în care depășesc plafonul de 2.250.000 lei); au obligația să depună la organele fiscale competente până la data de 25 ianuarie 2014 o notificare în situația în care au depășit plafonul de 2.250.000 lei, în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Unitățile fiscale competente operează radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea. Până la data radierii persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare.

Atât în cazul persoanelor impozabile care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, cât și al celor care ies din sistem, pentru operațiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum și pentru facturile emise înainte de această dată, în situația în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parțiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate.

Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice sistemul respectiv cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepția situației în care în cursul aceluiași an cifra de afaceri depășește plafonul de 2.250.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit.

Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul Fiscal; persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 125 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal; persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului și care au depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aplică sistemul respectiv numai pentru operațiuni pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România, dar nu aplică sistemul respectiv pentru următoarele operațiuni care intră sub incidența regulilor generale privind exigibilitatea TVA: livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei, livrările de bunuri/prestările de servicii care sunt scutite de TVA, operațiunile supuse regimurilor speciale, livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului.

Persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 lei și că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligația să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare și cifra sa de afaceri nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.