In „Strategia de dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani”, publicata recent pe site-ul institutiei, Academia Romana atrage atentia asupra situatiei tinerilor cu studii superioare care pleaca in strainatate dupa terminarea studiilor.

Academicienii au propus ca studentii care au beneficiat de studii superioare la buget sa munceasca in tara o perioada egala cu anii de studiu.

In cazul in care nu vor fi de acord, studentii ar putea fi obligati sa restituie statului banii cheltuiti pentru pregatirea lor.

„Pentru a reduce pierderile de capital uman cu pregatire superioara, prin parasirea tarii, credem ca se impune ca orice absolvent de invatamant superior, beneficiar al subventiei de la buget, sa fie obligat sa lucreze in tara un interval de timp egal cu durata studiilor subventionate, sau sa deconteze cheltuielile cu pregatirea profesionala”, se arata in strategia de dezvoltare a sistemului de educatie romanesc in urmatorii 20 de ani, publicata de Academia Romana.

Printre solutiile propuse de Academia Romana pentru restructurarea sistemului de educatie romanesc in urmatorii 20 de ani se numara:

Crearea de consortii universitare si a unui mecanism legal de incurajare a companiilor sa devina parteneri universitari si sa finanteze educatia.
Cresterea atractivitatii profesiei didactice prin adoptarea urmatoarelor masuri: locuinte de serviciu pentru profesori, asigurari medicale speciale pentru profesori si familiile lor, dar si imprumuturi cu dobanda subventionata de stat pentru o serie de bunuri (carti, calculatoare).
Modificari legislative care sa permita educatia online, inclusiv home schooling’-ul; sistem de credite transferabile intre unitati educationale sau intre anii de studiu; continuitatea traseelor educationale ale elevilor in cazul transferului de la un tip de educatie la altul;
Regandirea sistemului de elaborare a manualelor pentru ciclurile de invatamant preuniversitar, corelata cu evolutia tehnologiei digitale si cu dezvoltarea infrastructurii pentru plaforme experimentale virtuale;
Cresterea atractivitatii invatamantului profesional orientat pe cerintele economiei;
Verificarea competentelor si abilitatilor dobandite de elevi dupa fiecare ciclu de scolarizare, iar la colegiile selectate pentru invatamant secundar superior, pe baza unui examen national;

Introducerea formelor specifice de educatie pentru elevii cu ritm foarte accelerat sau foarte scazut de evolutie in invatare, in scoli specializate si in centre pilot;
Eliminarea abandonului scolar prin integrarea tuturor copiilor, elevilor si studentilor in programe diferentiate, atractive, cu asigurarea unor competente si abilitati relevante economic si social la absolvirea fiecarui ciclu de invatamant, arata B1.