Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.100 lei, urmand ca abia din 1 septembrie 2019 sa creasca la 1.265 lei. in 2019 se suspenda ocuparea posturilor vacante la stat, iar majoritatea angajatilor din institutiile publice, inclusiv cele finantate din venituri proprii, raman fara indemnizatia de hrana si de vacanta in 2019, se arata intr-un proiect de OUG care urmeaza sa fie adoptat de Guvern pe 7 decembrie.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.100 lei, iar incepand cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15% si este de 1.265 lei.

Incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se mentine la 640 lei si incepand cu 1 septembrie 2019 se majoreaza cu 10% si este de 704 lei.

In anul 2019, indicele de corectie, prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,20.

Incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018.

Angajatii din institutiile publice, inclusiv cele finantate din venituri proprii, raman fara indemnizatia de hrana si de vacanta in 2019.

Fac exceptie de la aceasta prevedere personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2018 de indemnizatia de hrana. Acesti angajati vor primi indemnizatia de hrana si in anul 2019.De asemenea, personalul din invatamantul superior de stat poate beneficia in anul 2019 de indemnizatia de hrana care se acorda doar din venituri proprii ale universitatilor de stat.

incepand cu 1 ianuarie 2019 pana la 31 decembrie 2019, se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice. Prin exceptie de la aceasta prevedere, ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data de 1 ianuarie 2019, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

In anul 2019, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator acestora.