Avertisment pentru toti romanii cu centrale de apartament! Risca amenzi uriase sau debransarea de la gaze!

Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) informeaza ca apartamentele care au geamuri termopan trebuie sa fie dotate cu detectoare automate de gaz. In caz contrar, distribuitorii pot sa le debranseze de la retea. Potrivit ANRE, conform dispozitiilor punctului 8.3. din Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, Anexa I la Ordinul M.E.C nr. 58/04.02.2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile punctului 6.14. din acelasi act normativ, a fost instituita, incepand cu anul 2008, obligativitatea montarii detectoarelor de gaze naturale cu limita inferioara de sensibilitate 2% CH4 (metan) in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor de utilizare, pentru: incaperile in care sunt amplasate aparate de utilizare a gazelor naturale si a caror suprafete vitrate sunt constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de constructie speciala (securizat, termopan etc.); incaperile in care exista risc mare de intoxicari, incendii sau explozii cauzate de scaparile accidentale de gaze naturale acumulate. Ordinul M.E.C nr. 58/04 februarie 2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul nr. 490/13.04.2009 al M.E. la data de 16.04.2009. in perioada 16 aprilie 2009 – 4 iunie 2018, obligativitatea montarii detectoarelor automate de gaze naturale a fost prevazuta la pct. 8.3. si pct. 8.18. din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/05 februarie 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Ordinul ANRE nr. 5/05 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ANRE nr. 89/10.05.2018 pentru aprobarea Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 462/05 iunie 2018, la data de 5 iunie 2018. Incepand cu data de 5 iunie 2018, obligativitatea montarii detectoarelor automate de gaze naturale este prevazuta la art. 129, alin. (1) si alin. (2) precum si art. 144 alin. (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, conform carora: art. 129 alin. (1) „Toate incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafete vitrate, definite conform art. 128 alin. (1) lit. e), cu suprafata minima totala de: a) 0,03 mp pentru fiecare mc de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat; b) 0,05 mp pentru fiecare mc de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie;” art. 129 alin. (2) „Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care actioneaza automat, prin electroventil, asupra robinetului de inchidere.” art. 144 alin. (1) „in incaperile in care exista risc de intoxicari, incendii sau explozii cauzate de scaparile accidentale de gaze naturale acumulate, se prevad detectoare automate de gaze naturale care actioneaza automat, prin electroventil, asupra robinetului de inchidere.” Astfel, raportat la prevederile art. 144 alin. (1), pentru siguranta in alimentarea cu gaze naturale, se impune montarea detectoarelor automate de gaze naturale si pe casa scarii pentru a putea fi detectate scaparile accidentale de gaze naturale. Conform prevederilor normelor tehnice in vigoare, robinetii de inchidere asupra carora actioneaza automat electroventilul se prevad, dupa caz: a) inaintea fiecarui contor; b) pe fiecare ramificatie importanta; c) pe fiecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare etc.; d) la baza fiecarei coloane; daca plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face in conditii de securitate si estetica corespunzatoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane care alimenteaza maximum 24 de puncte de consum. Este interzisa montarea electroventilului care actioneaza automat asupra robinetului de inchidere prevazut inaintea aparatelor de utilizare a gazelor naturale (spre exemplu atunci cand acesta actioneaza asupra robinetului de inchidere a aragazului). In camerele din apartamentele contorizate individual sau din apartamentele care nu sunt deservite de aparate consumatoare de combustibili gazosi ce sunt traversate de conductele instalatiilor de utilizare a gazelor naturale ce alimenteaza exclusiv aparatele de utilizare a gazelor naturale aferente celorlalte apartamente din cadrul unei cladiri de locuit multietajate, pentru asigurarea conditiilor de functionare in siguranta se prevad detectoare automate de gaze naturale care actioneaza, prin intermediul electroventilelor, asupra robinetilor de inchidere a celor doua instalatii. In orice instalatie de utilizare a gazelor naturale pusa in functiune inainte de anul 2008, la care suprafetele vitrate, din incaperile unde sunt montate aparate de utilizare a gazelor naturale, au suferit modificari in sensul ca, geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care actioneaza automat, prin electroventil, asupra robinetului de inchidere. In conformitate cu prevederile art. 335 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, “clientii finali de gaze naturale sunt obligati sa asigure exploatarea si intretinerea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale”. Totodata, conform art. 338 din acelasi act normativ, “intretinerea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni: (….); c) verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 2 ani; d) revizia tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la maximum 10 ani.” Operatiunile de verificare sau revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se efectueaza in conformitate cu prevederile Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015. Potrivit art. 8 alin. (2) si alin. (3) din actul normativ antementionat, in situatia in care, in urma verificarii sau a reviziei tehnice a instalatiei de utilizare, Operatorul Economic autorizat ANRE constata ca nu sunt indeplinite conditiile tehnice de functionare in siguranta a instalatiei de utilizare (inclusiv partea comuna a acesteia), clientul final are obligatia sa faca toate demersurile necesare pentru indeplinirea acestor conditii, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) in aer, care actioneaza asupra electroventilului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. Montarea detectoarelor automate de gaze naturale si a electroventilelor se realizeaza numai de catre operatori economici autorizati ANRE, sub conditia incheierii unui contract de prestari servicii. Daca prevederile legale mai sus mentionate cu privire la efectuarea operatiunilor de verificare sau revizie a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, nu sunt indeplinite, operatorii economici autorizati ANRE vor instiinta opratorul sistemului de distributie a gazelor naturale in prealabil efectuarii oricarui demers. Conform art. 54 alin. (1), lit. d), pct. v din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/28.06.2016, operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale poate sa intrerupa alimentarea cu gaze naturale a clientului final in situatia in care nu sunt prezentate actele doveditoare privind efectuarea verificarii sau a reviziei tehnice periodice a instalatiei de utilizare, in conformitate cu normele tehnice specifice aprobate de ANRE.
13 dec 15:17Cap Limpede
Loading...