Ai termopane acasa? Esti obligat de la 1 ianuarie 2017 sa instalezi senzori!

Daca ai acasa geamuri termopan atunci trebuie sa stii ca a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2017 un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) care obliga proprietarii de apartamente care au doar un aragaz acasa, dar si-au pus geamuri termopan, sa-si monteze senzori de gaze.

„Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% metan (CH4) in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi", se arata in ordinul ANRE.

Cine refuza instalarea electrovalvelor cu senzori de gaze risca sistarea furnizarii gazelor in apartamente. Iata Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, in temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. c) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Art. 1. Se aproba Procedura privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2.(1) Furnizorii de gaze naturale, clientii finali, operatorii economici autorizati de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, operatorii conductelor de alimentare din amonte, operatorul de transport si de sistem al gazelor naturale, operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale, precum si operatorii sistemelor de distributie inchise duc la indeplinire dispozitiile procedurii prevazute la art. 1. (2) Persoanele fizice si/sau juridice prevazute la alin. (1) raspund integral pentru eventuale consecinte aparute ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce le revin conform prezentei proceduri. Art. 3. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, anexele nr. 19-22 la Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 si 255 bis din 16 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga. Art. 4. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016. sursa: ziua de constanta
13 ian 19:10Cap Limpede
Loading...